back up

Bold Voyage

"Soutu Itämeren puolesta, Tukholmasta Helsinkiin"

Bold Projects soutaa Itämeren halki heinäkuussa. Soutamalla Bold Projects haluaa kannustaa yrityksiä ja yksityishenkilöitä lahjoittamaan Baltic Sea Action Groupin (BSAG) Itämeri-työhön. BSAG on voittoa tavoittelematon säätiö, jonka tavoitteena on Itämeren ekologisen tasapainon palauttaminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen, sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

11 730,00€ / 50 000€

Lähdettyään lauantaina 20.7 Tukholmasta, Valtteri, Bernhard, Eddie ja Linus onnistui soutamaan Helsinkiin viidessä vuorokaudessa. Amatöörisoutajat päättivät ankkuroida avomerisoutuveneen Lauttasaaren edustalle, kunnes he viimein rantautuivat ravintola Löylyyn ystäviensä ja perheidensä edessä lauantaina 27.7. Bold tiimi kannustaa yksityihenkilöitä ja yrityksiä lahjoittamaan BSAG:n Itämeri-työhön soudettuaan jatkuvassa sinilevämassassa Jurmosta Hankoon. Bold Projects, BSAG ja Itämeri kiittävät kaikista lahjoituksista.

Itämeri on hälyttävän huonossa tilassa, ja meri on yksi maailman saastuneimmista. Osittain tämä johtuu laajan valuma-alueen kaltaisista maantieteellisistä syistä, mutta suurimmaksi osin ihmisen itse aiheuttamista tekijöistä. Rehevöityminen, vilkkaan laivaliikenteen riskit ja haitalliset aineet ovat vain muutama esimerkki Itämeren kohtaamista vaikeuksista. Itämerta puhdistetaan aktiivisesti ja toimintatapoja parannetaan, mutta puhtaaseen mereen on vielä pitkä matka. Kaikki avustukset ovat elintärkeitä!

Mikä on Bold Projects?

Bold Pojects rf on uusi yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoitus on levittää tietoisuutta huolestuttavista ilmiöistä. Tiedottamisen ohella yhdistys pyrkii myös keräämään varoja hyväntekeväisyyteen erilaisten projektien, retkikuntien ja (extreme)urheilulajien kautta. Viime elokuussa Bold Projectsin jäsenet Eddie ja Linus juoksivat 100 km Tammisaaresta Helsinkiin. Kolmen kuukauden pituinen BOLD100-projekti huipentui tähän 14 tuntia kestäneeseen juoksumatkaan, jonka aikana keräsimme 12 190 € rintasyövän tutkimustyötä varten.

Tämän vuoden keräyskohde on Itämeri, jonka kautta jäsenten suorittama urheilusuoritus on heinäkuun puolivälissä alkava soutu nimeltä ”Bold Voyage”, joka matkaa Itämeren halki Tukholmasta Helsinkiin. Projektin tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Itämeren huonosta tilanteesta viestittämällä mitä Itämeren kohtaamat ongelmat ovat, mistä ne syntyvät ja millaisia ratkaisuja voisimme löytää tilanteen parantamista varten.

Mikä on Baltic Sea Action Group?

Baltic Sea Action Group, viralliselta nimeltään Elävä Itämeri säätiö, on vuonna 2008 perustettu itsenäinen voittoa tuottamaton säätiö, jonka pääpaikka on Suomessa. BSAG tekee työtä Itämeren ekologisen tilan parantamiseksi tuomalla yhteen kulloinkin tarvittavia, vaikutusvaltaisia tahoja – yrityksiä, tutkijoita ja poliittisia päättäjiä. Yhteistyön mahdollistaminen eri alojen toimijoiden kesken on BSAG:n työn kulmakivi. Itämeren monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi on tärkeää, että tietoa ja osaamista jaetaan monialaisesti.

Itämeren tilan parantaminen sekä ilmastonmuutoksen vastainen taistelu kietoutuvat yhteen BSAG:n ja Ilmatieteen laitoksen yhteisessä Carbon Action -projektissa, jossa tutkitaan hiilen sitoutumista ilmakehästä maatalousmaahan. Mukana projektissa on huippututkijoita, elintarvikealan yrityksiä, sekä yli sata maanviljelijää, joiden tiloilla hiiltä sitovia viljelymenetelmiä testataan käytännössä. Hyvinvoiva, hiiltä sitova maaperä pidättää tehokkaasti vettä ja ravinteita, mikä vähentää rehevöittäviä ravinnevalumia vesistöihin ja Itämereen.

BSAG:lle on tärkeää myös vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Itämeren pinnan alla elää ainutlaatuinen eliöstö, jota rehevöityminen, ilmastonmuutos ja muut ihmistoiminnasta johtuvat ongelmat uhkaavat. BSAG kartoittaa parhaillaan tarvittavia toimia vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston Tvärminnen tutkimusaseman kanssa.

RAHANKERÄYSLUPA

Luvan saaja Elävä Itämeri säätiö, y-tunnus 2177822-5. Poliisihallituksen myöntämä lupa RA/2016/521 on voimassa 31.10.2021 asti koko Suomessa poislukien Ahvenanmaa. Kerätyt varat käytetään Itämeren rehevöitymisen hillitsemiseen, vaarallisten aineiden riskien minimointiin ja turvallisen merenkulun edistämiseen.